duminică, 12 iulie 2015

TREZIREA ŞI ACTIVAREA „Flăcărilor Gemene Interioare Inferioare" şi a „nestematei Spirituale din Lotusul Inimii"Etapele esenţiale ale trezirii şi activării „Flăcărilor Gemene Interioare Inferioare" şi a „nestematei Spirituale din Lotusul Inimii"
Indicaţiile date aici sunt doar nişte linii directoare şi în mod evident nu reprezintă singura cale de acces la „Flăcările Gemene" din interiorul Inimii Spirituale.
1. Este important să învăţăm să ne liniştim cât mai mult mintea. Dialogul mental face imposibil accesul la aspectele mai profunde ale Inimii (ale Sufletului, JIVATMA) care sunt întotdeauna caracterizate de o pace adâncă. Acest spaţiu tainic, tăcut, din interiorul Inimii Spirituale,este locul în care se află ascunse „Flăcările Gemene Interioare Superioare". De fapt, noţiunea de „Flăcări Gemene Interioare" este o expresie simbolică a primei tendinţe către dualitate (şi implicit către manifestare) a Scânteii Divine Supreme care este Sinele nostru Divin. Liniştirea minţii este probabil cel mai important secret care permite Perceperea „Şoaptei" sau, altfel spus, a Vibraţiei Tainice a Inimii Spirituale. La rândul ei, această vibraţie tainică permite activarea petalelor (a energiei care trece prin NADI-urile ce înconjoară „Flăcările Gemene Interioare şi Eterne" de la nivelul Inimii Spirituale). Ca metodă de liniştire şi purificare a minţii, cea mai eficientă rămâne meditaţia constantă asupra naturii noastre divine, asupra Sinelui Suprem. Cele două dimensiuni fundamentale ale minţii noastre, corespunzătoare celor două emisfere cerebrale, trebuie să fie echilibrate, iar toate aspectele sufleteşti şi emoţionale (care sunt desemnate în mod simbolic prin termenul de „Inimă") trebuie să fie controlate şi liniştite.
2. Este necesar să înţelegem şi să credem cu tărie că Flacăra Divină a Sinelui Suprem,există înlăuntrul, şi nu în afara noastră, că ea se află în interiorul Inimii noastre spirituale şi poate fi făcută să devină atât de intensă încât să ne ilumineze întreaga fiinţă. În cazul celor mai mulţi dintre oameni, această „Flacără" rămâne însă ascunsă în mijlocul petalelor adormite ale Lotusului Inimii.
3. Este foarte important să controlăm manifestările energetice, în special pe primele patru niveluri sau corpuri ale noastre: corpul fizic, cel eteric, cel astral şi cel mental. Altfel spus, trebuie să ne detaşăm în primul rând de dorinţele sexuale necontrolate şi inferioare, de fascinaţia banilor, de atracţia faţă de posesiunile materiale şi de dorinţa de putere, şi să nu mai permitem problemelor mărunte zilnice să ne acapareze în mod meschin existenţa. Aceasta nu înseamnă însă că nu mai trebuie să ne preocupăm de necesităţile specifice vieţii noastre de zi cu zi. Important este însă ca aceste aşa-zise nevoi să nu ne mai „guverneze" în mod dominator viaţa. Noi ne putem ocupa cu detaşare de ele, dar fără a le mai lăsa să ne invadeze existenţa.
4. Trebuie să înţelegem în mod plenar importanţă pe care o au în evoluţia noastră spirituală acţiunile realizate cu detaşare şi activităţile divin integrate în viziunea sistemului KARMA YOGA, mai ales cele menite să contribuie la evoluţia spirituală a întregii umanităţi. Indiferent de natura acestora, adevărata motivaţie a acţiunilor noastre detaşate trebuie să fie iubirea faţă de Dumnezeu şi iubirea faţă de oameni, şi nicidecum compensaţia financiară sau recunoaşterea calităţilor noastre, tendinţe inferioare care nu fac altceva decât să ne întărească şi să ne amplifice conştiinţa egotică.
5. Se recomandă în mod deosebit practicarea regulată, timp de cel puţin 90 de minute pe zi, a exerciţiilor de control al suflului, PRANAYAMA, şi a tehnicilor de SVARA YOGA. În viziunea taoistă, respiraţia corectă creează o anumită vibraţie superioară la nivelul „Focarului Superior" (Jiao superior), ceea ce permite o energizare intensă şi elevată a zonelor Plămânilor, Inimii şi Capului.
6. În continuare, trebuie să armonizăm şi să unificăm subtil cele două „Flăcări Gemene Inferioare": „Focul tainic al Rinichilor" (Focul Mingmen), care este generat în punctul VG 4, şi „Focul tainic al Inimii" (Focul din Shendao), care este generat în punctul VG 11 (Fig. 1), prin Presopunctura Esoterică sau prin alte modalităţi. Acest proces trebuie să fie realizat înainte de trezirea şi deblocarea energiei KUNDALINI în MULADHARA CHAKRA.


7. După ce „Focul tainic al Rinichilor" (Focul Mingmen), amplificat prin dinamizarea prin presopunctură a punctului VG 4, ajunge să „ardă" şi să lumineze în armonie cu „Focul tainic al Inimii" (Focul din Shendao), amplificat prin dinamizarea prin presopunctură a punctului VG 11, energia KUNDALINI poate să înceapă ascensiunea prin BRAHMA NADI. Deblocarea energiei fundamentale KUNDALINI trebuie să fie declanşată în mod conştient de către noi, mai ales prin meditaţie.
8. În continuare, trebuie să conectăm şi să unificăm în mod conştient energia celor trei centri energetici principali din zona capului, centrul Alta Major (LALANA CHAKRA) (care poate fi activat prin dinamizarea punctului Feng Fu - VG 16), AJNA CHAKRA (care poate fi activat prin dinamizarea punctelor Ajna 1, Ajna 2 şi Ajna 3) şi SAHASRARA (care poate fi activată prin dinamizarea lui Tian Man - VG 20).
Acest proces de unificare conştientă a energiei celor trei centri energetici principali din zona capului se realizează şi prin intermediul vizualizării creatoare benefice, după ce s-a produs energizarea uneia dintre următoarele structuri: cele două Structuri Esoterice Rezonante ale Perceperii Şoaptei Tainice a Inimii şi Structura Esoterică Rezonantă a Shaoyin-ului Tainic. Având în vedere faptul că aceste două structuri esoterice rezonante se dinamizează în condiţiile în care pacientul sau fiinţa umană căreia i se aplică acest mod de operare este aşezată la sol cu faţa în jos, ne putem pune întrebarea: cum avem acces la centrul de forţă AJNA CHAKRA, localizat în zona din mijlocul frunţii? În realitate, aceste structuri folosesc punctul Da Zhui (VG 14) (Fig. 1), situat pe coloana vertebrală, care asigură legătura energetică internă cu glanda pituitară şi cu punctul Yintang (Ajna 3) (Fig. 2) care este localizat în zona frunţii, între sprâncene. Yintang (Ajna 3) reprezintă una dintre porţile energetice care fac legătura cu AJNA CHAKRA. După dinamizarea prin presopunctură a punctului Da Zhui (VG 14) (care este cel de-al 12-lea punct de presopunctură în toate cele trei structuri menţionate anterior), pacientul trebuie să vizualizeze deplasarea energiei, Qi (CH'I), dinspre Da Zhui (VG 14) către Yintang (Ajna 3) şi apoi către AJNA CHAKRA (Ajna 2), în regiunea frontală. După ce s-a realizat dinamizarea punctului Tian Man (VG 20), pacientul trebuie să conecteze energetic, prin vizualizare creatoare benefică, AJNA CHAKRA cu SAHASRARA [dinamizată prin intermediul punctului Tian Man (VG 20) (Fig.3)] şi cu Feng Fu (VG 16) (Fig.3) [punct care dinamizează centrul secundar de forţă Alta Major (LALANA CHAKRA)]. Fiinţa umană în cauză trebuie să vizualizeze mental întreaga structură triunghiulară astfel creată sub forma unor raze de lumină subtilă alb strălucitoare, în care cele trei vârfuri sunt AJNA CHAKRA, SAHASRARA şi LALANA CHAKRA.


9. Aşa cum ştim, există trei canale energetice principale, NADI-uri, care ascensionează în plan subtil de-a lungul coloanei vertebrale: SUSHUMNA NADI, IDA NADI şi PINGALA NADI. SUSHUMNA NADI nu este identic cu meridianul Vas Guvernator. SUSHUMNA NADI este un traseu energetic mult mai rafinat care trece, în plan subtil, exact prin mijlocul coloanei vertebrale. În jurul său ascensionează celelalte două NADI- uri (IDA NADI şi PINGALA NADI), intersectându-se în unele dintre punctele de presopunctură Jia Ji, care sunt localizate la 0,5 TS'UN-i bilateral faţă de marginea coloanei vertebrale. În interiorul lui SUSHUMNA NADI există, de asemenea, trei NADI- uri şi mai subtile, plasate concentric, unul în interiorul celuilalt, în SUSHUMNA NADI, care are circumferinţa cea mai mare, se găsesc, în ordine, VAJRA NADI, CHITRINI NADI şi BRAHMA NADI - care este canalul energetic cel mai subtil şi care are circumferinţa cea mai mică. Atunci când sunt generate numai fenomene profund spirituale în urma unor trăiri meditative elevate, de exemplu, energia fundamentală KUNDALINI nu ascensionează decât prin BRAHMA NADI. Atunci când energia KUNDALINI ascensionează în egală măsură şi prin IDA NADI şi PINGALA NADI, se produce în mod reflex o activare spontană a patru puncte principale de presopunctură: 1) Mingmen (VG 4) (Fig. 1), situat sub cea de-a doua vertebră lombară (L2), 2) Shendao (VG 11) (Fig. 1), situat sub cea de-a cincea vertebră dorsală (D 5), 3) Da Zhui (VG 14) (Fig. l), situat sub cea de-a şaptea vertebră cervicală (C7), şi 4) Feng Fu (VG 16) (Fig. 3), situat sub protuberanţa occipitală, în depresiunea dintre cei doi muşchi ai trapezului, în partea posterioară a capului.
10. Trebuie să acordăm o atenţie cu totul specială trezirii şi dinamizării energiei, CH'I, în punctul Feng Fu (VG 16) (Fig. 3), aflat în legătură cu centrul subtil secundar de forţă Alta Major (LALANA CHAKRA), pentru ca energia, CH'I, din inimă să poată ascensiona uşor către centrii subtili de forţă de la nivelul capului. În cazul activării punctului Ferig Fu )VG 16), energia, CH'I, trezeşte şi armonizează energiile de la nivelul lui medulla oblongata. În cazul în care energia, CH'I, specifică lui KUNDALINI aflată în ascensiune, se blochează în această regiune, ea poate conduce la tulburări mentale şi chiar la grave perturbări ale activităţii inimii. Dacă energia KUNDALINI a ascensionat şi a dinamizat armonios cele patru puncte menţionate anterior (VG 4, VG 11, VG 14 şi VG 16), energiile polar complementare vehiculate prin IDA NADI şi PINGALA NADI se intersectează în Feng Fu (VG 16) şi ajung apoi astfel unificate în AJNA CHAKRA.
11. Trebuie să acţionăm prin intermediul vizualizării creatoare benefice în vederea activării şi fuziunii celor trei „Focuri" esoterice ale „Lotusului Nestematei Spirituale": „Focul prin Fricţiune", „Focul Solar" şi „Focul Spiritual Electric".
12. Dacă toate etapele descrise mai înainte sunt parcurse cu tenacitate şi dăruire spirituală, petalele din jurul „Nestematei Spirituale" se vor deschide pe rând, revelând în final „Flăcările Gemene Interioare Superioare" ascunse tainic în CHAKRA Inimii, ANAHATA CHAKRA. Acesta reprezintă nivelul de activare completă a „Flăcărilor Gemene Interioare".


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu