duminică, 14 februarie 2016

PROGRAMUL DE VINDECARE AL LUI Metatron Nivelul I
Arhanghelul Metatron
Arhanghelul Metatron este unul din cei doi arhangheli care au fost „muritori” şi au trăit pe pământ, celălalt fiind fratele sau geamăn Arhanghelul Sandalfon cunoscut de noi că şi profetul Ilie. Numele acestui Înger se poate traduce ca: „ÎNGERUL PREZENŢEI LUI DUMNEZEU”   Când a trăit pe pământ a urmat de la sine calea înţelepciunii şi a bunătăţii inimii, motiv pentru care după moartea Sa şi ridicarea la Cer, a fost investit ca Arhanghel, iniţial.
Metatron aduce frumuseţe în gândurile noastre şi ne ajută să vedem că tot ceea ce este în Univers, este creaţie a lui Dumnezeu; elimină negativismul, ne ajută să înţelegem că gândurile frumoase sunt cele ce nasc rezultate frumoase în viaţă; este punte de legătură între Cer şi Pământ şi ne ajută să ne descoperim menirea divină în această viaţă, sprijinindu-ne în proiectele conforme acestei meniri; ajută foarte mult copiii, îndeosebi pe cei cu înzestrări spirituale, pe cei etichetaţi cu tulburări de atenţie şi pe copiii foarte irascibili, să devină mai calmi; este cel ce consemnează în aşa numită biblioteca universală, „Akasha”, toate acţiunile şi gândurile din Universul nostru; este coordonator în construirea, menţinerea sau transformarea gândurilor energetice planetare, prin forme specifice de geometrie sacră. Există o întreagă teorie referitoare la „Cubul lui Metatron”.
Astăzi el este cel care înregistrează activitatea oricărui suflet şi păstrează informaţiile în cronicile Akashice (Cartea Vieţii).
Pentru ca Arhanghelul Metatron (sub numele de Enoch ) a fost o viaţă pământean acum ne ajută să înţelegem adevărurile divine şi mijloceşte „înţelegerea” divină venită din cer spre pământ. Arhanghelul Metatron ajută şi la înregistrare şi organizare, la scris şi la elimina tendinţa de a amâna lucrurile.

PROGRAMUL DE VINDECARE AL LUI Metatron
Nivelul IPrimul nivel al programului lui Metatron vă va ajuta să înțelegeţi schimbările din dvs și vă ajută să curgeţi cu curenții de activare și de eliberare a energiei în dvs, în această perioadă de mare de tranziție.

Apelaţi la Prezența Divină și a Arhanghelului Metatron în fiecare zi pentru a fuziona cu dvs, acest lucru va ajuta la restabilirea echilibrului în această perioadă de tranziție. Lucrând cu următoarele sugestii pentru echilibrarea Luminii, simptome fizice date de aceste schimbări de Lumină. Lucraţi cu acestea, 4-6 săptămâni şi apoi treceţi la următorul nivel al programului.
 
Conectaţi-vă cu inima voastră, imaginaţi-vă că este că o roată de energie. Aici rezidă Conştiinţa Divină a fiinţei voastre. Această roată sau mandală a inimii de lumină-iubire conţine esenţa unică a toate câte există. Puteţi accesa această putere a iubirii din voi rostind cu voce sonoră următoarele:
„Eu chem Flacăra Luminii mele Divine să radieze prin toate dimensiunile inimii mele şi a corpului de lumină care sunt. Eu cer semnătura alchimică a Luminii Divine şi maestrului meu, Corpul de Lumină să se activeze şi să manifeste expansiunea totală a flăcării inimii mele în mine. Eu îl chem pe Arhanghelul Metatron să fuzioneze cu mine şi să mă ajute în toate schimbările, pe care le experimentez prin corpul meu de lumină, pentru rezoluţia şi vindecarea tuturor aspectelor memoriilor celulare păstrate în mine. Eu îi cer Prezenţei mele Divine să fuzioneze cu mine! Eu Sunt Cel Ce Sunt! (de 3 ori) Aşa să fie ! Aşa este făcut !ˮ

Naşterea Prezenţei Divine în această lume crează mari schimbări la toate nivelele (mental, emoţional, fizic şi spiritual), într-o singură viaţă. Trebuie să fiţi conştienţi de profunzimea tranziţiei prin care treceţi. Voi integraţi, nu numai vieţile anterioare pe care le-aţi trăit pe Pământ, ci începeţi să integraţi moştenirea voastră galactică cu toate memoriile sale, în acest timp. Este încurajator să aflaţi că sunteţi în locul potrivit, la momentul potrivit şi în energiile potrivite. Toată energia din voi începe să fie atrasă ca de un curent magnetic în Pământ prin chakra inimii şi simultan inima voastră este deschisă spre Sursă, pentru conectarea şi activarea sistemului chakrei cu multe petale. Acest lucru se realizează conştient sau inconştient, în mod simultan şi este un fenomen universal, care este cauza iniţială a schimbărilor corpului de lumină din voi.
Cei de pe planetă răspund în felul lor, la acest proces. Unii îşi ascund capul în nisip şi ignoră tranziţia interioară pe care o simt. Alţii îl privesc şi se simt copleşiţi de memoriile care ies la iveală, dar ei merg mai departe prin acestea. Aceştia se deschid Fiinţei Divine care sunt. Pe durata schimbărilor corpului de lumină, iniţial poate apare un sentiment de a vă simţi goi, singuri, neînţeleşi, uneori profund înfricoşaţi sau mânioşi. Aceste sentimente pot deveni foarte intense şi pot să vă cauzeze o traumă profundă, bazată pe patrundrea prin aceste memorii, atunci când corpul de lumină caută vindecarea.
Aceste memorii pot fi înălţate printr-o exprimare dimensională înaltă, prin puterea iubirii de sine. Cei care experimentează întâlnirea cu sine şi aduc armonie în interior prin iubirea de sine, vor face ca schimbările corpului luminii să fie stimulate complet şi rezolvate, iar armonia să se manifeste în viaţa exterioară. Schimbările par să devină mai puţin intense, atunci când voi căpătaţi echilibru şi armonie în interior şi în exterior, conectandu-vă profund prin experimentarea Prezenţei voastre Divine, în fiecare zi.
Chemaţi Prezenţa voastră Divină şi pe Arhanghelul Metatron ca să fuzioneze cu voi şi veţi fi ajutaţi în procesul de reechilibrare, în acest moment de tranziţie.
Mai jos este o lista cu semne ale schimbărilor corpului de lumină şi atunci când vă regăsiţi simptomele pe care le trăiţi vă puteţi conecta cu metodele energetice oferite pentru fiecare dintre ele. Dacă atunci când citiţi acestea, recunoaşteţi că reprezintă ceva ce voi experimentaţi, trimiteţi mai întâi iubire părţilor care trec prin acestea.
Aflaţi că roata aurie din inima voastră este uşa voastră energetică, pentru accesarea Iubirii Divine.

1. Zgomote în urechi
Acestea apar atunci când energia masculină şi cea feminină nu sunt în relaţie divină, la nivelul chakrelor superioare, de deasupra inimii. Acesta este un semn profund de disonanţă dintre energiile masculină şi feminină, din sufletul vostru.
Chemaţi extensiile sufletului, masculine şi feminine şi cereţi-le să se ierte pentru toate câte s-au întâmplat, în oricare altă viaţă, cât şi în această viaţă. Trimiteţi iubire acestor părţi, printr-o rază minunată de lumină şi iubire spre ambele urechi, apoi prin intenţie prin urechi la glanda voastră pineală, din creierul vostru. Chemaţi-l pe nume pe Arhanghelul Metatron şi cereţi-i ajutor, pentru îndepărtarea zgomotelor din urechi, de-a lungul următoarelor câteva zile. Chemaţi conducerea karmică şi cereţi Eliberarea Karmică legată de acestea.

2. Dureri de cap
Acestea apar atunci când energia creierului începe să se expansioneze şi cere ca mintea voastră să elibereze credinţele vechi. Durerile de cap devin intense atunci când apare rezistenţa în eliberarea credinţelor vechi, ce nu mai servesc potenţialului creativ cel mai înalt, din acest moment. Este important să recunoaşteţi credinţele pe care le păstraţi conştient sau inconştient, care sunt privite de corpul vostru mental mai înalt... ceea ce crează aceste dureri. Dacă aveţi dureri de cap care reapar, recunoaşteţi că sunt credinţe vechi care vă limitează în interior şi în viaţa voastră. Puteţi să îl chemaţi pe nume pe Arhanghelul Metatron şi vă va ajuta să le curăţaţi. Trebuie să le numiţi prin pătrunderea în interior şi având încredere în ceea ce apare, atunci când vă întrebaţi Sinele care sunt acele credinţe.
Spuneţi: „Eu eliberez în Sursă credinţa sau gândul că eu sunt..................... Apoi prin conectarea cu inima voastră creaţi o credinţă pozitivă ca să o înlocuiţi pe cea eliberată. Eu sunt........................ ˮ
Atunci când aceste credinţe vechi sunt eliberate, multe fiinţe din 7D şi de mai sus, vă vor ajuta la rearanjarea energiei creierului vostru, prin îndepărtarea formelor-gând vechi şi a oricăror blocaje vechi, care au legătură cu durerile de cap.
Dacă durerile persistă este nevoie să chemaţi Chirurgii Eterici Cristici şi Departamentul Karmic, cereţi Eliberarea Karmică, legată de aceste dureri de cap recurente. Dacă durerile persistă este posibil să fie mai mult dact un nivel de credinţe, aşa că pătrundeţi în interior şi veţi afla alte credinţe pe care le păstraţi, eliberaţi-le şi activaţi credinţe noi, care să vă servească manifestării întregii voastre prezente, din această viaţă.

3. Dureri în corp
Acestea se mută dintr-un loc în altul, vin şi pleacă. Această energie este una greşit direcţionată, care nu a fost evocată pentru un scop pozitiv, într-o anumită viaţă. Energia corpului vostru nu a permis curgerea energiei datorită blocajelor energetice, prin emoţii şi credinţe vechi, care au fost ataşate energetic, opunându- se creerii corpului de lumină. Această este o energie care a fost represată în multe vieţi (emoţii şi gânduri neexprimate) şi care s-au reantors la voi, ca energie inconştienţă. Fiind inconştienţă ea nu se ancorează într-un loc, ci se mută dintr-un loc în altul şi se opreşte în zonele mai dense şi cu mai puţină lumină. Această energie rezistă luminii şi când lumina o activează apare durerea. Singura energie care o va vindeca este Iubirea, iar atunci când iubirea este absorbită de ea, această energie creativă, ce pare să fie întunecoasă (prin absenţa luminii) se reîntoarce în Vid – originea întregii energii creative. Rostiţi numele Arhanghelului Metatron şi cereţi cadiscul Vidului şi discul Depolarizării să se învârtă în această energie ca să poată fi eliberată din corp.
Puteţi spune: „Iubite energii inconştiente, vă rog să vă reîntoarceţi în vid şi eu eliberez toate ataşamentele legate de corpul meu care au creat dureri.”
Trimiteţi iubire în zona dureroasă şi respiraţi prin zona durereoasă. Spuneţi: „Cer Arhanghelului Metatron să activeze conectarea energiei corpului meu cu Vidul, ca această eliberare să se realizeze”!
Respiraţi adânc când se desfăşoară acest lucru.

4. Senzaţia de valuri de energie, pulsaţii ale luminii, intense valuri de lumină care inundă fiinţa, furnicături energetice încântătoare, sentimentul de extindere în afara corpului energetic.
Acestea sunt printre cele mai plăcute simptome ale schimbării corpului de lumină, dar pot fi puternice, uneori. Este semnul sufletului Prezenţei voatre Divine care înfăşoară ADN-ul vostru. Acest lucru este cunoscut ca activarea corpului de lumină şi adesea apar intense memorii celulare, ce apar ca sentimente şi gânduri fără soluţie.
Este important să vă purificaţi zilnic corpul de lumină prin energii puruficatoare cum ar fi Flacăra Violet, dacă aveţi aceste revărsări de energii prin fiinţa voastră. Acest lucru înseamnă că vă grăbiţi pe calea ascensiunii voastre şi astfel multe schimbări ale corpului de lumină vor apare.
Pentru a rămâne echilibrat şi pentru a avea sentimente armonioase în lume, trebuie să vă purificaţi corpul de lumină.
Chemaţi-l pe St, Germain şi Flacăra Violet pentru purificarea tuturor chakrelor, corpurilor, meridianelor şi a corpului de lumină, în fiecare zi şi rostiţi mantre sau respiraţi şi meditaţi când acestea apar.

5.a) A strânge din dinţi sau a scrâşni din dinţi.
Acestea sunt semne ale rezistenţei profunde, ale personalităţii voastre, la misiunea voastră sau la conectarea voastră cu întreaga voastră prezenţă. Adesea, cele mai profunde experienţe traumatice păstrate în suflet vor fi ancorate în corp, în zona gurii şi a dinţilor, dacă personalitatea nu doreşte să eliberze limitările ancorate în viaţa ei sau din altă viaţă.
Este important să rupeţi toate legămintele pe care le-aţi făcut în alte timpuri sau în această viaţă, care vă împiedică să vă reuniţi personalitatea cu întreagă voastră prezenţă.
Chemaţi prezenţa voastră întreagă şi cereţi personalităţii voastre să elibereze toată rezistenţa pe care aţi păstrat-o în zona gurii, gâtului şi chakra dintre sprâncene, spre Sursă. Expiraţi-le în urma unei respiraţii profunde. Este necesar ca iertarea să se producă în inimă, pentru întreaga voastră prezenţă, privitor la memoria pe care sufletul o păstrează în urma experienţelor traumatice, în zona gurii şi a dinţilor.
Atunci când simţiţi că puteţi ierta, prezenţa voastră divină acestora (care au apărut în alte vieţi sau în aceasta), apare o eliberare totală astfel că gura şi dintîi încetează să mai păstreze trauma. Cereţi-i Arhanghelului Metatron să vă ajute.

5.b) Deshidratarea.
Deshidratarea este determinată de o activare accentuată a memoriei celulare, care poate determina strângerea din dinţi până la blocaj. Puteţi experimenta:
I: un volum mare de gânduri vechi care  vă umple mintea cu idei şi gânduri inconsecvenţe, ce pot avea sau nu sens.
II: o minte albă, fără idei în ceea ce faceţi, în unele momente aveţi sentimentul că aţi fost în altă parte şi că de-abia v-aţi reantors, fără să recunoaşteţi ceea ce abia s-a întâmplat sau ce aţi spus.
Dacă acesta este cazul vostru, sunteţi într-o activare înaltă a călătoriei şi Prezenţa voastră Divină crează o schimbare majoră în voi, astfel că mintea nu poate ţine pasul. Rolul vostru este să fuzionati cu ea, în fiecare moment şi dacă este dificil, vorbiţi, cântaţi, rostiţi mantre care pot fi puternice.
A fuziona cu Divinul şi cu procesul schimbării este cheie pentru voi. Memoria voastră va reveni după ce credinţele voastre vechi vor fi îndepărtate şi când chakrele vor ajunge în echilibru, din nou.
Prin acest proces, cantităţi mari de lichide sunt absorbite de celule, determinând o deshidratate între ele. Hidratarea celulelor voastre prin aport de mari cantităţi de apă proaspătă, este soluţia pentru a minimaliza aceste efecte.

6. Senzati de amorţeală/înţepeneală în corp ca şi sentimentul că alte fiinţe sunt cu voi energetic, dar fără a fi total conştienţi de acest lucru.
Amorţeala se datorează nefunctionarii unei părţi a corpului de lumină în prezent, la cel mai înalt potenţial, pentru a hrăni corpul fizic cu Iubire şi Lumină.
Atunci când vă deschideţi multidimensional Prezenţei voastre Totale, diferite zone din corpul vostru de lumină se activează pentru a fi refăcute şi reconectate cu corpul vostru fizic. Astfel, corpul fizic poate experimenta scurte perioade de amorţeală, care vin şi plecă, în diferite părţi ale corpului.
Chemaţi-l pe Arhanghelul Metatron, aunci când acestea apar. Emisarii Iubirii vor scana corpul vostru de lumină ca să vă ajute să deschideţi aceste zone, pentru refacerea corpului de lumină.
Este momentul să rupeţi toate angajamentele pe care, poate că le-aţi făcut în alte timpuri sau în această viaţă, ca să rezonaţi cu planurile de energie nesoluţionate ca cele din planul astral. Chemaţi-l pe Arh, Metatron şi Prezenţa voastră Divină să vă ajute:
„Prin Decret Divin, în numele lui Dumnezeu, eu rup acum toate legămintele pe care le-am făcut de-a lungul timpului, spaţiului sau dimensiunilor, încât am rezonat cu energii ale planului astral. Prin Puterea Prezenţei mele Divine, eu eliberez la Sursă acum, energiile astrale pe care le-am menţinut şi chem în ajutor, în acest proces Departamentul Karmic, pe Preaiubitul Dumnezeu şi Prezenţa mea Divină.”

7. Sentimentul de neîmpământare sau de extindere (spaţializare), de a nu fi total prezent sau conştient.
Dacă experimentaţi neîmpământarea, sentimentul de a pluti în corp, experienţa de a nu fi total prezenţi în fiecare moment, atunci chakrele voastre superioare menţin o deconectare de la Sursă, iar chakrele voastre inferioare nu menţin suficientă energie din pământ. Inimii voastre i se cere să se deschidă şi să cuprindă toate experienţele voastre în care sufletul s-a simţit separat de Sursă. Acest sentiment de neîmpământare este unul din simptomele cheie ale rănii voastre originale a separării, care a fost activată pentru vindecare şi rezolvare totală.
Este important să recunoaşteţi că sufletul vostru are o rană originală şi păşeşte înainte eliberând această energie, din viaţa voastră prin chemarea prezenţei voastre Divine să fuzioneze cu voi, oferind toate gândurile şi emoţiile negative Sursei, prin eliberarea lor atunci când sunt simţite sau gândite de voi. Iată o mantra de rostit:
„Eu eliberez către Sursă..... (numiţi energia), expiraţi-o şi apoi spuneţi: Eu chem.......(numiţi partea pozitivă a acesteia)ˮ, inspirând vibraţia nouă a Sursei în fiinţa voastră.
Este foarte importantă conectarea coloanei chakrelor voastre în centrul Pământului şi prin chakrele voastre cu Soarele şi cu Luna, zilnic. Prin vizualizarea unei coloane aurii din centrul Pământului care se înalţă prin chakrele voastre şi iese prin chakra coroanei şi se îndreaptă spre Soare şi spre Lună vă va fi de folos.
Cereţi că să se înalţe curentul de energie din Mama Pământ în chakrele voastre şi curentului Sursei să se ancoreze în chakrele voastre. Imaginaţi-vă inima voastră deschisă ca o floare minunată, zilnic şi trimiteţi iubire întregului vostru corp de energie şi în jurul vostru.


8. Sentimente de ameninţare, de panică profundă, de teroare, fără un motiv real.
Pot apare când aţi activat un nivel foarte profund al memoriilor celulare, ce nu se pot elibera singure din energia corpului vostru. Mai întâi, este foarte important să reamintiţi minţii voastre, că aceste sentimente sunt doar memorii foarte puternice şi atât, nu are importanţă cât de reale par. Ele apar pentru a fi vindecate şi rezolvate prin Iubire.
Este important ca zilnic, să îl chemaţi pe Arh. Metatron şi să îi solicitaţi purificare profundă, emoţională, mentală şi vindecarea lor. Înainte de culcare este important să cereţi o echilibrare totală a corpului şi a chakrelor. Este important că să trăiţi într-un mediu care să vă stimuleze puţin emoţional, la nivel negativ. Ex. Un program TV, la care să nu participaţi!
Va necesita timp pentru vindecare, săptămâni sau luni, când această energie aparţine multor vieţi şi apare pentru vindecare şi rezolvare. Este important să cereţi vindecare şi ajutor când apare acestă energie şi vă crează disconfort.
Chemaţi extensiile sufletului vostru şi ordonaţi-le, prin Prezenţa voastră Divină, cu Iubire, să elibereze memoriile şi să ierte toate cele care au apărut şi au creat panică, teroare, sentimente de ameninţare.
Ordonaţi acest lucru de 3 ori şi chemaţi Departamentul Karmic pentru eliberare şi rezolvare karmică a lor, atunci când faceţi acest lucru.
Chemaţi-l pe Arh. Metatron să vă ajute.

9. A auzi voci în minte sau gânduri ce conversează cu voi.
Este natura voastră telepatică care se deschide din nou, nu este fiinţa voastră care o ia razna. Acest lucru se întâmplă când energia creierului vostru se expandează şi se curaţă memoria celulară din minte. Toate energiile pot să se conecteze cu voi, pe calea telepatiei, dacă ea se deschide. Este necesar să aveţi discernământ în acest moment. Puteţi auzi gândirile ghizilor voştri, ale prezenţei voastre Divine sau ale aspectelor conştiinţei voastre şi uneori cele care locuiesc în realităţi polarizate. Înţelegeţi că este supărător să primiţi mesaje care nu sunt ale celei mai înalte vibraţii şi numai Iubirea poate dizolva conectarea voastră cu vibraţiile joase. Discerneti cu iubire!
Întotdeauna analizaţi ceea ce primiţi, prin vibraţia iubirii, a flăcării inimii voastre. Orice mesaje bazate pe frică, vor aparţine unei benzi de energie vibraţională joasă. Chemaţi-l pe Arhamghelul Mihail să vă ajute în acest moment sau cereţi formelor-gând să ierte tot ceea ce a apărut şi le-a creat ca voi să exprimentaţi separarea. Mintea voastră este alcătuită din memorii, dacă cunoaşterea înaltă şi conştiinţa Divină nu sunt ancorate în ea. Poate fi folositor să întrebaţi energia care oferă mesajul dacă există în gândurile Cristului, Razei Mahatma şi în cea de-a 12 Rază a Cristului. Puteţi întreba de 3 ori, puteţi întreba cine comunică cu voi şi să aveţi încredere în acest lucru.

10. A avea viziuni în timpul zilei prin mintea voastră, a vedea lucruri care apar, a avea vise dificile sau intense.
Acestea sunt semne ale clarvederii care se deschide, atunci când corpul vostru de lumină este activat de Prezenţa voastră Divină.
Visele vor fi adesea căi de rezolvare, de care aveţi nevoie în experienţa karmică, unele dintre memoriile sufletului fiind explorate pentru a fi vindecate. Dacă vă treziţi după vise legate de memorii care vă crează disconfort, iertaţi ce s-a întâmplat în visele voastre şi recunoaşteţi că sunt memorii karmice, din alte vieţi, ce vin la voi pentru soluţionări.
Atunci când abilităţile voastre multidimensionale se deschid, începeţi să simţiţi energii care par neobişnuite, adesea.
Aflaţi că multe dintre memoriile de natură karmică trec prin voi, unele pot fi neclare pentru viaţa actuală, căci ele vin din altă viaţă sau din altă realitate dimensională. Puteţi avea încredere, căci simţiţi menţinerea rezonanţei iubirii necondiţionate în ele, atunci când ancorarea acestei energii este conectată în momentul acum, prin natura întreagă a lui Dumnezeu.
Dacă simţiţi energii care va perturbă, chemaţi-l pe Arh. Metatron şi cereţi-i ajutor în curăţarea tuturor memoriilor conectate cu energiile pe care le simţiţi. Poate fi necesar să iertaţi ceva din voi, în acest moment, care v-a făcut să rezonaţi cu aceste energii.

11. Pierderea memoriei şi a aducerii aminte privitor la lucruri mici în viaţa voastră, zi de zi.
Acesta este cel mai obişnuit simptom legat de întreaga experienţă. El are legătură cu frica trăită de cineva care îmbătrâneşte şi a frustrării de a nu fi capabil să-şi amintească lucruri simple şi este neplăcut, nu numai când faci liste pentru cumpărături care se şterg din memorie, ci şi lucruri care nu îţi fac plecere să ţi le aminteşti se şterg prin acest proces al expansiunii minţii la o vibraţie mai înaltă.
Nu sunt prea multe de făcut atunci când acestea apar, prin întraga voastră prezenţă care încearcă să înalţe mintea voastră din frecvenţele joase. Cu cât veţi rămâne într-o stare echilibrată a minţii prin folosirea ambelor părţi ale minţii voastre, cu atât mintea îşi va reveni. De exemplu, cu cât petreceţi mai mult timp cu procesele logice, trebuie să vă petreceţi acelaşi timp prin procese sau experienţe intuitive.
Prezenţa voastră doreşte să transmită prin mintea voastră superioară şi are nevoie de ambele emisfere care să fie în echilibru, armonie şi să fie activate. Pierderea memoriei este o parte din acest proces. Mare parte din memoriile vechi celulare nedorite de prezenţa voastră, sunt consumate pentru a fi reîncarcate cu Iubire şi Lumină (pentru a dizolva memoriile vechi, nefolositoare).
Dacă vreţi să vă reamintiţi ceva, cu adevărat, pronunţaţi sau citiţi acel lucru de 3 ori, acesta va partunde în banca de memorii din celulele creierului. Dacă doriţi să vă reamintiţi ceva pentru totdeauna, cereţi să va reamintiţi prin Prezenţa voastră Totală şi prin Corpul de Energie. Cereţi discului de activare a memoriei să se rotească prin voi, dacă pierderea memoriei este excesivă şi vă deranjează. Acest lucru va restaura unele dintre rezervele de memorie, pentru folosul vostru.

12. Memorii ancestrale din alte timpuri, dar fără a fi conştienţi de întreg tabloul – senzaţia de a fi în mai mult de un loc, în acelaşi timp.
Aţi avut sentimentul că vă aflaţi aici şi că altă parte din voi se află altundeva sau că aveţi sentimentul prezenţei voastre în alte civilizaţii sau tărâmuri? Aceasta este o apariţie naturală, în special atunci când sufletul vostru aşteaptă să vindece ceva din acel timp sau solicită un dar particular, din acea dimensiune sau tărâm. Dacă acest lucru revine la voi, aflaţi că este Prezenţa voastră care va oferă un mesaj ca să lucraţi cu acea energie.
Chemaţi-l pe Arh. Metatron să vă ajute în rezolvarea situaţiei sau să vă solicite darul, ori ambele. Chemaţi prezenţa sufletului vostru care este în alt tărâm, să vină să fie cu voi. Aflaţi că ea (pot fi mai multe) va veni la voi într-un corp de energie şi va sta înaintea voastră. Întrebaţi-o dacă este ceva care să fie iertat în acest moment şi dacă există vreo rană care este menţinută pentru a fi eliberată în Sursă. Cereţi-i Arh. Metatron să vă ajute în acest proces. Respiraţi şi întrebaţi dacă există unele cristale care să vă fie returnate în chakrele voastre, din acea dimensiune, pentru a fi restaurate şi apoi returnate la voi.
Cereţi apoi, ca aceste cristale să fie activate în voi şi cereţi-i prezenţei sufletului să vă ofere darul pe care voi l-aţi păstrat în acea dimensiune sau viaţă pentru a va fi oferit acum. Acest dar va veni într-o cutie energetică. Întindeţi mâinile şi primiţi acest dar, plasaţi-l în inima voastră, cereţi-i să se activeze în voi. Mulţumiţi-i prezenţei sufletului şi cereţi-i să rămână conectată cu voi prin inimă şi prin iubire pentru totdeauna.
Chemaţi-l pe Arhanghelul Mihail să supravegheze şi să aibă grijă de acea prezenţă, să rămână conectată cu întreaga voastră prezenţă.

Vă binecuvântez pe fiecare şi binecuvântez calea voastră!
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu