vineri, 29 iulie 2016

Meditaţia Chakrelor - Bhuta Shuddhi

Metodă de a practica Meditaţia Chakrelor - Bhuta Shuddhi

Pot exista mai multe metode de purificare a celor cinci elemente, care variază de la practicile meditative (inclusiv Yoga Nidra) la diferite forme de practici rituale.
Meditaţia Chakrelor prezentată mai jos (Bhuta Shuddhi) lucrează direct cu atenţia asupra chakrelor, echilibrând forțele subtile ale celor cinci elemente prin utilizarea bije-lor (semințe) mantre ale chakrelor.
Înainte de a practica în sine Meditaţia Chakrelor - Bhuta Shuddhi, este util să se facă unele unele intinderei sau asane Hatha (posturi), urmate de o anumită formă de exercițiu fizic de relaxare, o relaxare completă. Acest lucru ajută la pregătirea minții pentru a fi capabilă să se concentreze asupra chakrelor.
Meditaţia Chakrelor - Bhuta Shuddhi: mutaţi atenţia prin chakrele în secvența următoare. Pe măsură ce citiți, rețineți că lectura despre practică este mult mai dificilă decât a practica. Descrierile sunt lungi, dar practicile de fapt sunt simple.
1. Meditaţia Chakrei Muladhara: Aduceţi atenția în perineu, spațiul plat dintre anus și zona genitală. Luaţi-vă câteva secunde pentru a permite atenției să găsească spațiul, și să se instaleze în el. Se lasă mantra Lam să apară în mod repetat în câmpul mintal, în tăcere.
Permiteţi-i bijei să se repete la propria viteză naturală. Ar putea fi vorba de 5-10 ori și să urmeze apoi o pauză, sau bija să vină în mod continuu. În cazul apare o pauză, lăsați bija mantra Lam să se întoarcă în propriul său timp. Mantra se poate mișca rapid sau lent. În orice caz, este foarte important să păstraţi atenția asupra perineului. Acel spațiu ar putea fi simţit mic, cât un vârf de ac, sau ar putea fi simţit de câţiva cm.
Urmați propria întuiție cu privire la dimensiunea spațiului. Se lasă mintea să fie în mod natural conștientă de pământ, soliditate sau formă.
 Sensibilizarea poate fi sau nu, este în regulă. Se lasă să vină prin câmpul mental conștientizarea karmendriya de eliminare și numeroasele moduri în care operează pe tot corpul fizic şi subtil, jnanendriya mirosului (cel mai bine să se familiarizeze cu natura indriyas). Treptat, în timp, odată cu practica, devine mai clar modul în care indriyas (organele de simţ (indriya-urile)) operează în aceste centre, împreună cu cele cinci elemente. Este posibil ca sunetele și culorile vin în mod natural în câmpul interior al minții.
(Karmendriya (Skt., Karma + driya, „organ”). Cele cinci organe sau mijloace de acțiune, cele de vorbire, mâini, picioare, excreție, și reproducere. Organele de acţiune (karmendriya).
Organele de cunoaştere (jnanedriya) Cele cinci organe sau instrumente de percepţie (cunoaştere), sunt simţurile auzului, pipăitului, vederii, gustului şi mirosului, reprezintă tot atâtea aspecte ale pulsaţiei radiante a conştiinţei.)
2. Meditaţia Chakrei Swadhisthana: Când mutaţi atenţia în sus spre chakra a doua, fiţi conștienţi de tranziție, atenție asupra mișcării și natura experienței energetice, emoționale și mentale în timpul trecerii. Se lasă atenția să găsească în mod natural locația celei de a doua chakra, întreaga atenție se va lăsa să se stabilească în acel spațiu. Este important de remarcat faptul că chakra Swadhisthana este, în partea din spate, de-a lungul coloanei vertebrale, pe canalul subtil numit sushumna, deşi poate fi simţit şi în partea din față. Se lasă atenția să se odihnească acolo unde este atrasă în mod natural, probabil, în partea din față, dar să fiţi conștienţi, din când în când, de partea din spate. Treptat, atenția se va „găsi” pe acest curent central care circulă în sus și în jos, prin toate chakrele (Sushumna). Se lasă mantra Vam să se ridice și se repetă în sine, la propria sa viteză, în mod natural. Țineți atenția în spațiul respectiv, care poate fi simţit mic sau de câțiva centimetri în diametru. Se conștientizează apa, lăsaţi-o să se ridice, vedeţi modul în care acest lucru are de a face cu curgerea sau fluiditatea, fie legate de energie fizică, emoțională sau mentală. Exploraţi conștiința karmendriya/organele procrearii și jnanendriya de degustare (încă o dată, e importantă familiarizarea cu indriyas). Din nou, culorile sau sunetele pot sau nu pot să apară. 
3. Meditaţia Chakrei Manipura: Fiți conștienți de tranziție pe măsură ce treceţi la a treia chakra, la centrul buricului, care este, de asemenea, de fapt, de-a lungul canalului Sushumna. Se lasă mantra Ram mantra să se ridice și să se repete de la sine, la viteza sa naturală. Mențineţi atenția în spațiul respectiv, indiferent de mărimea la care este experimentat. Fiţi conștienți de elementul foc, și numeroasele moduri în care operează pe tot corpul fizic şi subtil din acest centru. Fiţi conștienți de karmendriya de mișcare, și modul în care se întâmplă mișcarea, în atâtea de multe moduri fizice, energetice și mentale. Fiţi conștienți de jnanendriya vederii, pe care le veţi vedea cu ușurință ca fiind legate de foc și de mișcare. Culorile și sunetele pot sau nu pot să apară.
4. Meditaţia Chakrei Anahata: Observați tranziția (energetică, mentală, emoţională) atunci când mutați atenția pe chakra a patra, spațiul dintre sâni. Se lasă o atenția să se așeze acolo, și apoi simţiţi vibrația mantrei Yam, permițându-i să se repete la propria viteză, fiind în același timp conștienţi de sentimentele pe care le generează. Fiţi conștienți de elementul aer, și observați modul în care se simte cu mantra. Observați modul în care elementul aer este legat de karmendriya de deţinere, ocupare sau apucare, cuprindere, fie fizic, energetic, mental sau emoțional. Observați cum acesta este legat de jnanendriya de a atinge, și modul în care atingerea este foarte subtilă, pe lângă fenomenul fizic. Culorile și sunetele ar putea sau nu să apară.
5. Meditaţia Chakrei Visshuda: Aduceţi atenția pe spațiul din zona gâtului, a cincea chakra, care este punctul de apariție a spațiului (care permite aerului, focului, apei, și pământului, apoi emerge). Fiţi conștienți de natura spațiului în sine, permițând mantrei Ham să se ridice și să se repete, reverberat de multe ori prin spațiul aparent gol în lumea interioară (un spațiu care nu este cu adevărat gol, dar este un potențial). Conștientizare a karmendriya de vorbire (de fapt, comunicarea sub orice formă subtilă) căreia îi este permis să fie acolo, şi modul în care vibrează prin spațiu. Jnanendriya auzului îi este permis să apară, vedeţi cum acesta se aliniază în mod natural cu spațiu, vorbirea și vibrația mantrei. Observaţi finele sentimente subtile care apar. Culorile sau sunetele sunt lăsate să vină și să plece, dacă se întâmplă să apară.
6. Meditaţia Chakrei Ajna: ușor, cu conștientizarea deplină, se conștientizează trecerea la Chakra Ajna, reşedinţa minții, în spațiul dintre sprâncene. Se lasă mantra OM să se ridice și să se repete, sub forma unor unde lente sau ca vibraţii, atât de repede încât pare că OM fuzionează cu următoarea mantră OM într-o vibrație continuă. Fiţi conștienți de modul în care mintea nu are nici un element, dar este sursa din care spațiul, aerul, focul, apa, și pământul emerg. Fiţi conștienți de modul în care acest spațiu, această minte, în sine, există, nu-i nici o acţiune, ci este forța motrice a tuturor karmendriyas, de vorbire, de deține, mișcare, procreere și eliminare. Fiţi conștienți de modul în care această chakra, această minte, nu are simțuri în sine, ci este destinatarul tuturor informațiilor care provin din auz, atingere, văz, gust și miros, că este sursa de intrare a senzațiilor din lumea exterioară care vin prin instrumente fizice sau care provin din lumea interioară a amintirilor sau a unei experiențe subtile, prezentate pe ecranul mental prin intermediul simțurilor subtile. Treptat, veţi vedea modul în care mantra OM este experimentată ca sursă sau plan de manifestare în sine. Atunci când atenția se odihnește în cunoașterea dincolo de toate simțurile, în chakra Ajna și vibrația OM, multe simțuri, imagini sau impresii pot veni și pleca.
7. Meditaţia Chakrei Sahasrara: Se lasă atenția să se mute la chakra coroanei, care nu are nici un element (Bhutas), nici un sens cognitiv (jnanendriyas), nici un mijloc activ de exprimare (karmendriyas), deoarece este poarta către conştiinţa pură în sine. Experimentați modul în care acest lucru este sursa din care mintea apare, din care emerge cele cinci elemente, cele cinci simțuri cognitive, și cele cinci mijloace de exprimare. „Mantra” (în cea mai subtilă formă tăcută), este tăcerea (nu doar liniște), din care totul a apărut. Este experimentată ca tăcere după un singur OM, care fuzionează în fără obiect. Se lasă să se odihnească atenția în acea liniște pură, golul care nu este gol, care conține, și este potențialul pur pentru manifestare, care nu s-a manifestat.
8. Meditaţia Chakrei Ajna: Pe scurt, aduceţi atenţia înapoi la a șasea chakra, permițând vibrației OM să se întoarcă, care începe călătoria atenției înapoi în corp și lume. Câteva secunde, 30 secunde, sau poate un minut ar trebui să fie convenabil, deși poate fi mai mult, dacă doriți.
9. Meditaţia Chakrei Visshuda: Aduceţi atentia în jos la a cincea chakra, gât, amintind mantra Ham, pe măsură ce intră în sfera spațiului, auzului și vorbirii. Din nou, câteva secunde sau un minut este de ajuns.
10. Meditaţia Chakrei Anahata: Trecerea la a patra chakra, a inimii, în timp ce permiteţi mantrei Yam să apară, amintindu-ne de elementul de aer. Conștientizarea de exploatație și atingere ar putea sau nu să apară.
11. Meditaţia Chakrei: Fiți conștienți de a treia chakra, centrul buricului, vibrația mantrei Ram, împreună cu elementul foc, şi cu conștientizarea de mișcare și a vederii (care ar putea sau nu să apară).
12. Meditaţia Chakrei Swadhisthana: Aduceţi atenţia la chakra a doua, și permiteţi vibrației mantrei VAM să se ridice și să se repete de la sine, amintindu-vă elementul apă, cu conștientizarea de procreare și degustare care poate sau nu să apară.
13. Meditaţia Chakrei Muladhara: Tranziția atenției înapoi la prima chakra, la perineu, permițând mantrei Lam să vină.


Atunci când practicaţi pentru prima dată Meditația chakrelor - Bhuta Shuddhi, vi se poate părea greu să reţineţi mantrele, elemente, simțuri și acțiuni. Pentru a face ușor această meditație a chakrelor, pentru început aţi putea reţine: ​​1) menținerea atenției în spațiu, și 2), ţineţi vibrația în mantra (nu va dura mult timp să memoraţi mantra fiecărei chakra). Apoi totul o să vină treptat în timp. Atât echilibrarea elementelor (chakrelor) și multele descoperiri vor veni în timp, cu practica.
După practica Meditaţiei Chakrei - Bhuta Shuddhi este bine să faceţi anumite practici de meditație (deoarece mintea este acum pregătită).
Ideal ar fi să faceţi în primul rând este respirația spinării. Aduceţi atenţia în sus la coroană cu inhalare, și apoi urmați fluxul coloanei vertebrale subtile la prima chakra cu expirație. Acest lucru este bine de făcut cu mantra Soooo când inhalați şi ham (sau hummm) când expiraţi în jos.
Apoi vă puteţi face meditația regulată, permițând atenției să se odihnească doar într-una dintre chakre, cea în care vă plasați atenția în mod regulat în timpul meditației, sau locul pe care îl simţiţi cel mai confortabil.

Practica completă bazată pe Meditaţia Chakrelor
Meditaţia Chakrelor - practica Bhuta Shuddhi poate fi practicată singură sau ca parte a unei practici de meditație completă.
Voi prezentat o modalitate de a face acest lucru, care poate fi adaptată înclinațiilor personale.
Acest exemplu este o practică de 60 de minute (din care 30 de minute alocate Meditaţiei Chakrelor - Bhuta Shuddhi).
1. 15 minute de hatha: practicaţi unele posturi Hathayoga (asana) sau întinderi simple, împreună cu unele practici de respirație (pranayama). Durata practicii o puteţi alege dvs. Înainte de a face posturile și tehnicile de respirație, aţi putea alege unele exerciții fizice mai viguroase, cum ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta, jogging, înot sau unele exerciții de rutină.
2. 30 de minute de Meditaţie a Chakrelor: Dacă mutați atenţia în sus prin cele șapte chakre, aproximativ 3-4 minute pentru fiecare chakra, iar apoi în jos prin cele șapte chakre, atenţia aproximativ 30 de secunde în fiecare chakra (pentru a vă aduce înapoi, la înrădăcinare), rezultă că practica totală Bhuta Shuddhi în sine va fi de aproximativ 30 de minute.
3. 15 minute în meditație: Apoi vă puteţi face practica regulată de meditaţie, oricare ar fi aceasta. De exemplu aducerea atenţiei adânc, în spaţiul dintre sâni (Anahata chakra) sau spaţiul dintre sprâncene (chakra Ajna), cu sau fără mantra sau obiectul dvs. regulat de meditație.

Exemplul de mai sus este de 30 de minute de Meditaţia Chakrelor - Bhuta Shuddhi și 60 minute în total. Pentru unii, ar putea parea un timp scurt, pentru alții, ar putea părea ca o perioadă lungă de timp. Cel mai important este să practicaţi, nu contează timpul.  Practicarea la nivelul de confort este mult mai util decât încercarea de a face eforturi pentru orice scop. Dacă o practică completă de 10 minute vă ajută, este alegerea dvs. De fapt, poate fi destul de util să treceţi pur și simplu prin conștientizarea chakrelor (în sus, apoi în jos) în câteva minute, folosind mantrele specifice fiecărei chakre în parte.
Chiar și o scurtă practică de meditație a chakrelor este destul de plăcută și utilă, și se poate face minuni de multe ori.

joi, 28 iulie 2016

Mantre pentru deblocarea energieiMantra are o forță purificatoare.
Folosind anumite mantre pentru chakre în timpul meditației rezultă crearea unui efect benefic puternic asupra acestora.
Imaginaţi-vă o chakra ca pe un instrument muzical iar mantra ca pe un diapazon – lovind diapazonul, instrumentul va intra în rezonanță cu acesta, curățind energiile care nu sunt în această vibrație.
Folosind mantrele cu care sunt în armonie chakrele se armonizează întregul sistem energetic.
Om este cea mai puternică, cea mai benefică dintre toate mantrele.
Sunt mii de bija mantra dar cel mai adesea sunt folosite: LAM, VAM, RAM, YAM, HAM, OM, AUM.

Mantre de bază

Mantrele de bază sunt cunoscute sub numele de mantre esențiale, sau mantre bija, şi au fost în mod universal folosite în practicile meditative pentru armonizarea energiei.
OM: Cea mai cunoscută mantră bija universală, este sunetul creației și face ca energia să se strângă și să urce în sus și să se extindă în exterior. OM este matra acceptării și a ascensionării. Te ajută să îți accepți sinele superior și energiei să curgă ușor și fără rezistență prin tine. Servește și ca o mantră culegătoare, concentrând energia interioară, pregătind-o pentru mișcare.
KRIM: Cântatul acestei mantre stimulează chakrele inferioare pentru a se trezi și a începe să îți purifice corpul.
SHRIM: Este asociată cu capul și cel de-al treilea ochi.
Promovează sănătatea corporală și spirituală, însă poate fi folosită și pentru frumusețe și fericire.
HRIM: Această mantră deține puterea vindecării și a creativității. Cântarea acestei mantre trezește compasiunea și purifică inima.
HUM: Această mantră evocă distrugerea emoțiilor negative și răspândește pozitivitatea și vitalitatea prin întregul corp.
Citește lista și alege mantra (mantrele) pe care simți în mod intuitiv să o folosești. Nu îți face griji dacă nu le folosești pe toate – ai putea fi din punct de vedere energetic sănătos în unele aspecte și mai puțin în altele. Alege-o pe cea care rezonează cel mai mult cu nevoile tale (te poți întreba „este acest sunet benefic pentru mine?”) și apoi folosește-o pentr a-ți începe meditația.
În acest fel dai tonul meditației tale; apoi, poți încorpora energiile vindecătoare ale mantrelor de curățare de mai jos. Fiecare mantră de curățare corespunde uneia dintre cele 7 chakre din corpul tău.

Mantre de curățare

LAM: Mantra aceasta de curățare se cântă pentru Chakra Rădăcină, care ne ajută să fim împământați și legați de pământ. Mantra aceasta va curăța impuritățile ce se strâng în chakra rădăcină – efectiv deschizându-te către senzațiile de securitate, prosperitate și aparținere – curățind orice energie blocată ce nu poate circula prin ceilalți 6 centri energetici principali. Cântă „LAM” dacă nu ai energie, dacă ai probleme financiare, dacă suferi de lipsă de stimă de sine sau de oboseală (de la glandele suprarenale) sau dacă ai probleme de stres.
VAM: Mantra de curățare pentru Chakra Sacrală, care este asociată cu sexualitatea, plăcerea și creativitatea. Deschiderea acestei chakre te va deschide către ceilalți, îți va da curaj să te exprimi pe tine însuți și să îmbrățișezi schimbarea. Cântă „VAM” dacă ai o stimă de sine scăzută, dacă ți-e greu să te deschizi în relaţii, dacă te simți nesatisfăcut din punct de vedere sexual și suferi de un libidou scăzut.
RAM: Această mantră dechide Chakra Plexului Solar, sediul puterii tale personale. Cântând „RAM” îți vei mări capacitatea de a fi pe picioarele tale, de a-ți controla impulsurile negative și să ai un grad mai mare de auto-control. Stima ta de sine va crește pe măsură ce cânți „RAM” și vei deveni mai încrezător în tine – iar anxietatea și durerile frecvente de stomac vor dispare!  
YAM: Mantră de curățare pentru Chakra Inimii. Dai și primești iubire prin centrul energetic din chakra inimii. Dacă nu te simți iubit, capabil de iubire, plin de compasiune sau ai dificultăți în relații, ai putea să cânți YAM! Cântă „YAM” pentru a vindeca atât inima fizică cât și cea spirituală (emoțională) și pentru a te deschide către iubirea necondiționată și compasiune.
HAM: Mantra pentru deblocarea Chakrei Gâtului. Aceasta este vocea ta fizică și spirituală, modalitatea de comunicare a ceea ce ești și a acelor lucruri de care ai nevoie și ți le dorești din partea Universului.
Chakra gâtului guvernează abilitatea ta de a te exprima – dacă este închisă, te vei regăsi deseori în postura de a fi frustrat pentru că nu îți poți exprima nevoile și dorințele (închizându-te la oportunități sau la împlinirea nevoilor); iar o chakră a gâtului închisă face dificil de încorporat onestitatea și integritatea. Vibrațiile lui „HAM” vor deschide chakra gâtului astfel încât energia comunicării poate curge din plin.
AUM (sau OM): Această mantră deschide Chakra celui de-al Treilea Ochi. Aceasta este în centrul frunții, în linie cu centrul creierului tău. În timp ce OM este una dintre cele mai întâlnite mantre și poate fi folosită pentru o multitudine de meditații cu mantre, ea este în mod deosebit importantă pentru curățarea și vindecarea chakrei celui de-al treilea ochi. Chakra celui de-al treilea ochi este sediul intuiției și al scopului în viață. Cântă „OM” pentru a-ți rupe condiționările auto-impuse prin care nu îți permiți să îți asculți înțelepciunea interioară și pentru a-ți folosi această înțelepciune pentru a găsi cel mai bun drum către scopul vieții și pasiunile reale.
OM sau AH: Mantră pentru Chakra Coroană, conexiunea cu divinitatea.
O chakra coroană închisă aduce senzații de neimportanță și lipsă de scop, conducând spre o deconectare de la spirit și un atașament puternic de posesiuni, relații și lumea fizică. Unii oameni descoperă faptul că liniștea este o practică mai eficientă pentru deschiderea chakrei coroană dar și OM este folosită în acest scop. Dacă folosești AH vei simți o eliberare. Respiră profund și apoi eliberează. AH este sunetul eliberării și al abandonului.

Mantrele pentru chakre te ajută să îți cureți căile energetice pentru a prospera, nu doar pentru supraviețuire; ele îți permit să profiți la maximum de experiența de viață, să faci schimbări pozitive în fizic, emoțional, mental și spiritual.
Sursa:mindvalleyacademy.

miercuri, 27 iulie 2016

Rugăciune vindecătoare la nivelul chakrei inimii
Arhanghele Mihail, ajută-mă să mă eliberez de credinţele vechi şi de sentimentele de frustrare care stagnează la nivelul inimii mele.
Arhanghele Rafael, ajută-mă să trăiesc dragostea şi fericirea, să mă bucur de viaţă, să ştiu că sunt iubit(ă) şi protejat(ă). Învăluie-mi inima cu lumina ta vindecătoare şi ajută-mă să mă deschid în faţa iubirii, să primesc şi să dăruiesc cu egală măsură.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!
AMIN!

Exerciţii care echilibrează cele două creiere
Se spune că dacă am putea folosi creierul la adevărata lui putere, am putea realiza lucruri incredibile. Ştiința medicală sugerează că se foloseşte aproximativ 5-10% din capacitatea creierului. Albert Einstein se spune că a utilizat aproximativ 32% din creier.
 Creierul este mai puternic decât cel mai avansat super computer. Fiecare ființă umană este înzestrată cu talente nenumărate, și puteri inerente infinit dar din păcate sunt în stare latentă.
Din nefericire, aceste puteri inerente infinite sunt situate în acea parte a creierului care este în mare parte latentă și rămâne neutilizată.
Pentru a putea funcționa în mod eficient creierul, aceasta trebuie activat.
Energia solară este sursa de alimentare holistică care alimentează creierul, care poate intra și ieși din corp sau din creier prin ochi. Ochii nu sunt doar sunt ferestrele sufletului ci şi uşile de intrare a Energiei Soarelui în creier. Dacă priviţi o sursă de apă care curge şi apoi vă uitaţi la soare, veţi vedea un curcubeu. Ochi pot vedea întregul spectru de lumină solară.
Există multe moduri de a obține, foarte simplu, beneficiile naturii, fără a vă expune la efectele sale negative. Se ştie că atunci când norii se adună omul devine sumbru, trist. Când apare soarele, ne simțim energici și conectaţi la adevăr.
Plexul Solar mai este numit creierul abdominal.
Plexul Solar are sarcina de a menţine şi de a echilibra funcţiile organelor interne.
Dacă echilibrul plexului solar este distrus, pot să apară: insomnii, bronşită cronică, hipertensiune, boli cardio-vasculare, diverse probleme cardiace, infarct, infecţie duodenală, ulcer, constipaţie, diaree, gastroenterită, gastrită, lipsa absorbţiei (intestin subțire), dureri menstruale şi alte probleme legate de ciclu, impotenţă etc.
Vindecarea Centrului Solar poate dezvolta capacitatea utilizată din creierul de sus. Echilibrarea Plexului Solar poate vindeca mintea, corpul și spiritul, aducând o mai mare forţă fizică şi mentală, sănătate emoțională și spirituală.
Se pot face exerciţii folosind energia soarelui. Printre altele, s-a dovedit că o persoană poate trăi doar pe energie solară pentru perioade foarte lungi, fără a mânca mâncare. Metoda de utilizare a luminii solare poate ajuta la tratarea tuturor tipurilor de boli psihosomatice, mentale, orice fel de probleme psihologice și fizice precum și creșterea puterii de memorie, forță mentală. Se poate dezvolta încrederea în sine pentru a face față oricărei probleme din viață și se poate depăși orice fel de teamă, inclusiv cea a morții în termen de 3 luni de la începerea practicării aceastei metode.
Privind soarele, într-un mod corespunzător, timp de 6 luni, vor fi vindecate boli fizice. Mai mult decât atât, după 9 luni, foamea va dispare de la sine.
Aceasta este o metodă simplă, dar eficientă, bazată pe energia solară, care permite să se armonizeze și să se reîncarce corpul cu energie de viață și, de asemenea, va debloca puterile nelimitate ale minții foarte ușor, vor dispare nu doar bolile psihice şi fizice dar şi ignoranța spirituală.

Un exerciţiu care echilibrează cele două creiere
Acest exerciţiul este conceput astfel încât să echilibreze cele două creiere  în acelaşi timp.
În picioare sau aşezaţi, plasaţi ambele mâini pe stomac. Privirea îndreptată înainte. Inspiraţi până când simţiţi că aerul vă dilată stomacul.
Pe expiraţie,  împingeţi cu ambele mâini stomacul către interior şi către în sus şi rotiţi încet partea de sus a toracelui, capul şi privirea cât mai spre stânga cu putinţă. În acelaşi timp, rotiţi bazinul către dreapta. Inspiraţi revenind la poziţia iniţială, slăbind încet presiunea exercitată de mâini pe stomac până când ele se odihnesc lejer pe zona stomacului.
Apoi expiraţi şi rotiţi încet partea de sus a toracelui, capul şi privirea către dreapta de data aceasta şi apăsaţi din nou pe stomac în timp ce rotiţi bazinul către stânga.
Inspiraţi, reveniţi la poziţia iniţială.
Repetaţi acest exerciţiu de 4 până la 36 de ori.

Puteţi executa iniţial, de 4-5 ori succesiunea inspiraţie-expiraţie. Ulterior puteţi mări progresiv numărul acestor repetiţii, pentru a evita durerile în umeri
Scopul rotirii capului este relaxarea nervilor gâtului, ai umerilor şi ai creierului. Iar aşezarea mâinilor pe abdomen ajută la concentrare.Exerciţiu de respiraţie pentru a atragere atenţia „minţii instictuale” a Plexului Solar:

Respiraţi regulat de câteva ori, apoi reţineţi respiraţia pe plin.
În acest timp muşchii abdominali apasă în jos şi în faţă în zona Plexului Solar (partea superioară a abdomenului, locul unde coastele încep să se separe), deci abdomenul este umflat.
Pe expiraţie muşchii abdominali se retrag în interior şi în sus.
Faceţi această succesiune a mişcărilor de trei ori.
Respiraţi normal câteva secunde, apoi repetaţi de câteva ori acelaşi exerciţiu.
  Totul trebuie să se facă fără efort.
Puteţi continua exerciţiul ca în postarea mea:
„De vorbă cu plexul solar” http://uniuneaspirituala.blogspot.ro/2016/07/de-vorba-cu-plexul-solar.html