joi, 10 noiembrie 2016

PSALMUL 50

Psalmul 50: este cea mai puternică RUGĂCIUNE pentru tine și familia ta! Face adevărate minuni!
Psalmul 50 este echivalentul a 25 de metanii. spus de 3 ori este echivalentul citirii unui Acatist, de 150 de ori este echivalentul citirii întregii Psaltiri. Psalmul 50 este recomandat să fie spus de 7 ori pe zi.


PSALMUL 50  

1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta  
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.  
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.  
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.  
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.  
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.  
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.  
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.  
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.  
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.  
11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.  
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.  
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.  
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.  
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.  
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.  
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.  
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.  
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.  
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.3 comentarii:

  1. Doamne, Preamăresc în Taină Sfântă vrerea Ta şi căile Tale de Nepătruns. Tu mă iubeşti mai mult decât mă pot iubi eu însumi. Ţi-ai arătat Dragostea prin faptul că Ţi-ai Jertfit Propriul Tău Fiu pentru mine. Eu nu ştiu ce anume Să-Ţi cer. Numai Tu, Singur, Știi care sunt trebuinţele mele. Învaţă-mă să văd Adevăratele Mele Nevoi care-mi sunt ascunse. Eu nu cutez Să-Ţi cer nici Suferință şi nici Alinare. Nu pot decât să Te Aştept. Inima mea este Deschisă Spre Tine. Îmi pun toată Nădejdea în Tine. Vino la mine, Întăreşte-mă, Tămăduieşte-mă şi Miluieşte-mă cu Îndurarea Ta. Nu am altă dorinţă decât Să-Ţi Împlinesc Voia. Mă Jertfesc cu totul Ţie, precum Fiul Tău s-a Jertfit pentru mine. Plata păcatului este Adormirea, dar Darul Tău Cel-De-Nepreţuit este Viaţa Veşnică. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul Tău Iubit, mă Curăţă de orice Păcat. Învaţă-mă Să Mă Rog. Roagă-Te Tu Însuţi în mine, Amin!

    RăspundețiȘtergere