luni, 21 noiembrie 2016

Rugăciuni de Mulţumire către Sfânta TreimeMulțumesc Sfântă Treime că în fiecare clipă a vieţii mele şi în fiecare zi, Tu Îţi ţii deschise aripile tale asupra mea şi îmi luminezi Sufletul cu Lumina ta Sfântă, fără ca umbrele întunericului să mă poată împrejmui.
 Mulțumesc Sfântă Treime că Tu eşti scutul meu Divin şi puterea mea.
Mulțumesc Sfântă Treime că Lumina Ta este scut şi pavăză împotriva tuturor furtunilor care vin din interiorul sau din exteriorul Sufletului meu.
Mulțumesc Sfântă Treime că Tu eşti eliberatorul lui Dumnezeu, adăpostul şi sanctuarul meu, ajutorul atotprezent în timpuri de nevoie.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru că, cu ajutorul Tău nemijlocit, binecuvântez numele Lui Dumnezeu veşnic şi mă închin Lui întotdeauna.
Mulțumesc Sfântă Treime  pentru că îmi deschid inima cu milostivenie şi îi iubesc pe Toţi astfel încât toate rugăciunile mele şi gândurile şi faptele mele poartă pecetea de milostivire a lui Dumnezeu.  
Îţi mulţumesc pentru darul de Lumină extraordinar, care îmi relevează maiestatea vieţii şi îmi descoperă, în acelaşi timp, şi ceea ce se găseşte în sufletul meu.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru iertarea tuturor greşelilor mele cele de voie şi cele fără de voie, cele cu ştiinţă şi fără de ştiinţă, cele cu neascultare.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru iertarea Ta, pentru tot ce ţi-am greşit ţie în viaţa asta sau altădată, pentru iubirea Ta.
Mulţumesc pentru iertarea primită de la toate Puterile Cereşti, pentru tot ce am greşit în viaţa asta sau altădată. Mulţumesc, pentru iubirea Voastră.
Mulţumesc pentru iertarea pentru tot ce le-am greşit în viaţa asta sau altădată, iertare primită de la toţi oamenii şi de la toate vieţuitoarele, cu trup sau fără de trup, cu care am interacţionat, Mulţumesc, pentru iubirea Voastră.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru iertarea primită eu şi familia mea şi întreg neamul meu. Mulţumesc, pentru iubirea Ta.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru că Frumuseţea Iubirii tale Divine îmi încălzeşte inima mea şi pentru ca Voia Lui Dumnezeu se împlineşte în viaţa mea, în fiecare nanosecundă a vieţii mele, Acum, Aici şi de-Acum şi Pururea şi-n Vecii Vecilor, Amin, precum în CER aşa şi pe Pământ, precum în Suflet, la nivel de Sine, Spirit aşa şi în Trup şi în Plan Material, precum în Vibraţiile Nemateriale aşa şi în Materie.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru că alături de Tine, toate temerile mele dispar, indiferent de ceea ce se petrece în jurul meu, pentru că ştiu că TOT CEEA CE PRIMESC este de la DUMNEZEU spre BINELE meu Suprem.
 Mulțumesc Sfântă Treime pentru că inima mea Te simte lângă ea şi credinţa mea în Dumnezeu creşte şi mă ajută să văd Divina atotputernicie a Luminii, care mă susţine.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru că merg prin viaţă, în mijlocul furtunilor sau al curcubeelor, cu un strigat de bucurie, cântând în inimă cântul de milostivire a Lui Dumnezeu.  
Mulțumesc Sfântă Treime pentru că glasul meu, Sufletul meu şi întreaga mea Fiinţă, cântă cântul meu de iubire Divină.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru că simt şi merg pe CALEA MEA DESCHISĂ CĂTRE LUMINĂ, fără a exista piedici, pentru că Tu cu mine Eşti şi Sfânta Treime mă ţine în braţe.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru iertarea primită de la Viaţă, Vieţuitoare, Plante şi Animale, Mulţumesc, pentru iubirea Voastră.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru iertarea primită de la Spiritele Pământului, ale Apei, Aerului, Focului, Lemnului, Metalelor şi ale Gheţii, Mulţumesc, pentru iubirea Voastră.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru iertarea primită de la Iubire, Suflet, Conştiinţă, Voinţă, Gândire, Memorie, Credinţă. Mulţumesc, pentru iubirea Voastră.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru iertarea primită de la Sex şi Bani. Mulţumesc, pentru iubirea Voastră.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru iertarea primită de la Pământul care mi-a îngăduit să mă nasc. Mulţumesc, pentru iubirea Mamei Pământ.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru iertarea primită de la întreg Universul, de la Întreaga CREAŢIE DIVINĂ. Mulţumesc, pentru iubirea Voastră !
Mulțumesc Sfântă Treime pentru că Sufletul meu se bucură de prezenţa îngerilor şi Aici, pe Pământ, că am susţinerea perfectă din partea Sfintei Treimi, a Cerului, a Tuturor Sfinţilor, a tuturor Cetelor de Îngeri, a tuturor Fiinţelor , a Bătrânilor, a tuturor Maeştrilor Spirituali din Tot ce-i creat de Dumnezeu, a tuturor sufletelor cu trup şi fără de trup din Creaţia Divină, în tot ce întreprind mereu, în fiecare clipă!
Mulțumesc Sfântă Treime pentru iertarea, că Eu cu Tine UNA Sunt, că Eu cu Voia Sfintei Treimi UNA Sunt şi Eu fac doar Voia Sfintei Treimi !
Mulțumesc pentru armonie, pentru iubirea de Sine şi pentru iertarea de Sine !
Mulțumesc Sfântă Treime pentru că faci posibil şi împlineşti tot ce pare imposibil, spre binele meu Suprem, în deplină armonie cu Planul Divin ce-mi guvernează Fiinţa, Acum, Aici, în fiecare nanosecundă a vieţii mele, şi de-Acum şi Pururea şi-n Vecii Vecilor, Amin, precum în CER aşa şi pe Pământ, precum în Suflet, la nivel de Sine, Spirit aşa şi în Trup şi în Plan Material, precum în Vibraţiile Nemateriale aşa şi în Materie.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru că întăreşti gândurile mele, simţirile şi trăirile, cu viziuni de Divină energie pozitivă, că-mi deschizi Sufletul către lumina infinită divină, sursa iubirii, adevărului, vieţii şi a cunoaşterii infinte.
 Mulțumesc Sfântă Treime pentru creşterea în Lumină din viaţa mea.  
Mulțumesc Sfântă Treime pentru că datorită ajutorului Tău nemijlocit, am totală încredere în mine, în viziunile şi visele mele.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru că datorită ajutorului Tău nemijlocit, îmi manifest înţelepciunea Iubirii Divine şi manifest miracole vindecătoare şi transformatoare Divine în viaţa mea şi a celor din jurul meu, a tuturor sufletelor cu trup şi fără de trup, trimise în calea mea de către Dumnezeu, în ordinea, echilibrul şi armonia stabilite de EL, pentru a le ajuta şi pentru a mă ajuta.
Mulțumesc Sfântă Treime pentru că înţeleg, simt, ştiu că, atunci când sunt Una cu Dumnezeu, orice este posibil.
O, Lumină pură a Dumnezeului nostru, TATĂ CERESC al celor create şi necreate, Îţi Mulţumesc pentru că Eşti îngerul meu păzitor!
Mulțumesc Sfântă Treime pentru că, cu ajutorul Tău nemijlocit, binecuvântez numele Lui Dumnezeu veşnic şi mă închin Lui întotdeauna.

Așa este, așa va fi în veci, Amin!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu