sâmbătă, 17 decembrie 2016

BINECUVÂNTAREA CASEI


„Ajutorul nostru vine de la Domnul Care a făcut cerul şi pămîntul.
Domnul să fie cu noi.
Dumnezeule, Părinte Atotputernic, fierbinte Te rugăm pentru casa aceasta şi pentru cei ce locuiesc în ea şi pentru bunătăţile dăruite să binecuvântezi şi să sfinţeşti înmulţindu-le, prin bunătatea Ta, în tot felul. Revarsă asupra lor Doamne, rouă cerească din belşug, precum şi bunătăţile tale cele pământeşti spre folos. Cu milostivire ascultă rugăciunile lor şi le împlineşte dorinţele lor. La smerita noastră chemare cu bucurie să binecuvântezi şi să sfinţeşti această casă, aşa cum cu bucurie ai binecuvîntat casa lui Avraam, Isaac şi Iacob, a lui Petru, a lui Matei, a lui Zaheu Vameşul, între aceste ziduri fă ca îngerii Tăi de lumină să domnească şi să vegheze asupra celor ce locuiesc aici; prin Hristos, Domnul nostru. Amin. ”
Se stropesc pragul casei şi încăperile cu apă sfinţită.
(Binecuvîntare din Ritualul Roman de Philip Weller, Milwaukee: Bruce Publishing Company, 1964, sau din Exorcism de Dom Robert Petitpierre, S.P.C.K, Londra 1972).
 Dr. KENNETH McALL –Vindecarea arborelui genealogic


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu