miercuri, 28 decembrie 2016

RUGĂCIUNE PENTRU PAZA CONTRA CUTREMURELORMiluieste-ne, Dumnezeule, miluieste-ne!
Izbăveşte-ne de cutremurul cel prea greu pe noi pe toţi şi nu da, Doamne, să piară cu to­tul moştenirea Ta, care cu mul­te răutăţi Te mânie pe Tine, Cel Îndelung Răbdător.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Ca nişte robi strigăm către tine, Maica lui Dumnezeu: ara­tă îndurările tale cele obişnuite spre cetatea şi poporul tău; şi cu milostivire, izbăveşte-ne de cutremur cel greu şi de nimicire.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Acum a venit vreme de aju­tor, acum trebuie împăcare, Preacurată, către Fiul tău şi Domnul; roagă-L să se îndure de noi, cei ce am păcătuit împotriva Lui şi să ne izbăvească de această mânie de acum.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Sfântă Dumnezeiască Mirea­să, milostiveşte-te spre poporul tău cel strâmtorat acum şi cu rugăciunile tale cele de Maică, opreşte degrabă mânia lui Dum­nezeu ce este asupra noastră, rugămu-ne ţie.
Miluieste-ne, Dumnezeule, miluieste-ne!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu