vineri, 27 ianuarie 2017

Platoșa Sfântului Patrick al Irlandei


 Sfântul Patrick este sfântul patron al Irlandei.
Următoarea rugăciune este cunoscută ca Platoșa Sfântului Patrick al Irlandei, cunoscută şi sub numele de „Faeth Fiada”.
Alte denumiri ale acestei rugăciuni: Lorica” (care înseamnă „platoșă”), „strigătul cerbului”.
Se spune că a fost scrisă în 433 I. H. de Sfântul Patrick, înainte de convertirea regelui Leoghaire la creştinism, deși sunt voci care spun că  autorul este de fapt anonim.  
Platoșa Sfântului Patrick al Irlandei este o rugăciune foarte puternică, pentru protecţie. Este rugăciune pentru apărare de duhuri necurate și de primejdii.

 Rugăciunea Platoșa Sfântului Patrick
Mă ridic astăzi întru nemărginita putere, chemarea Treimii –credința în Trei, mărturisirea Unuia, Dumnezeu Atoatefăcătorul.
 Mă ridic astăzi întru puterea Nașterii lui Hristos, și Botezul,puterea Răstignirii Lui, și Mormântul, puterea Învierii Lui, și Înălțarea puterea Pogorârii Lui la Judecata  cea nemitarnică.
 Mă ridic astăzi întru puterea cetelor Serafimilor în ascultarea Îngerilor, în slujirea Arhanghelilor, în nădejdea învierii întru răsplată, în rugăciunile Patriarhilor, în prorociile Prorocilor, în propovăduirea Apostolilor, în credința Mărturisitorilor, în neprihănirea Fecioarelor Sfinte, în faptele drepților.
 Mă ridic astăzi întru puterea cerului, lumina soarelui, strălucirea zăpezii, frumusețea focului, iuțeala fulgerului, sprinteneala vântului, adâncimea mării, statornicia pământului, tăria stâncilor.
 Mă ridic astăzi întru puterea lui Dumnezeu, să mă îndrume, tăria lui Dumnezeu, să mă țină, înțelepciunea lui Dumnezeu, să mă călăuzească, ochiul lui Dumnezeu, să mă vegheze, urechea lui Dumnezeu, să mă audă, cuvântul lui Dumnezeu, să-mi grăiască, mâna lui Dumnezeu, să mă păzească, calea lui Dumnezeu, să-mi stea înainte, pavăza lui Dumnezeu, să mă acopere, oastea lui Dumnezeu, să mă mântuiască de cursele dracilor, de ademenirile păcatelor, de poftele firii, de tot cel ce-mi voiește răul, fie aproape ori departe, fie singur ori în mulțime.
 Acestea toate le chem astăzi împotriva a toată puterea vrăjmașă fără de milă ce va să vie asupra trupului și sufletului meu: împotriva descântecelor prorocilor mincinoși, împotriva legilor întunecate ale păgânătății, împotriva legilor mincinoase ale ereziei, împotriva înșelăciunilor închinării la idoli, împotriva vrăjilor femeilor, fierarilor și druizilor, împotriva a toată cunoștința oprită sufletului omenesc.
 Hristos să mă păzească astăzi de toată otrava, de ardere, de înecare, de rană, ca să mă învrednicesc de multă răsplată.
 Hristos cu mine, Hristos înainte
Hristos în urmă, Hristos înlăuntru,
Hristos dedesupt, Hristos deasupra,
Hristos la dreapta, Hristos la stânga,
Hristos când mă culc, Hristos când șed,
Hristos când mă scol,
Hristos în inima a tot cel ce cugetă la mine,
Hristos în gura a tot cel ce vorbește cu mine,
Hristos în tot ochiul ce mă vede,
Hristos în toată urechea ce mă aude.

Mă ridic astăzi întru nemărginita putere, chemarea Treimii – credința în Trei, mărturisirea Unuia, Dumnezeu Atoatefăcătorul.
 A Domnului este mântuirea,
A Domnului este mântuirea,
A lui Hristos este mântuirea.
Mântuirea Ta, Doamne, fie pururea cu noi. Amin.
  (extras din cartea OMUL ÎMBRĂȚIȘĂRII, SFÂNTUL COLUMBA AL IONEI)

COMPLETARE

EU FOLOSESC
PE SCURT ACEASTĂ PROTECȚIE

Hristoase fii cu mine,
Hristoase fii în mine,
Hristoase fii în faţa mea,
Hristoase fii în spatele meu,   
Hristoase fii de-a dreapta mea,
Hristoase fii de-a stânga mea,
Hristoase fii deasupra mea,
Hristoase fii dedesubtul meu,

Hristoase fii de jur împrejurul meu. Amin!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu