vineri, 27 ianuarie 2017

Rugăciuni de dezlegare către Arhanghelul Mihail, Maica Domnului, către toți Sfinții și către ierarhiile îngerești
Se spun:- Rugăciunile începătoare
- Psalmul 50
- Rugăciune către Domnul Iisus – pentru iluminare şi pentru curăţirea sufletului (postată anterior)
- Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, întoarce-i la bunătate şi la rugăciune pe toți duşmanii mei. AMIN! (acesta scurtă rugăciune se repetă de 30 de ori)

Rugăciune către Arhanghelul Mihail pentru ajutor la vreme de necaz
În numele şi pentru slava şi mărirea şi puterea Tatălui, şi a Fiului şi a Sfântului Duh, Sfinte Arhanghele Mihaile, retează acum cu sabia ta, cu para focului divin, orice legătură malefică de pe mine, de pe casă şi de pe familia mea!
Taie cu sabia ta de Lumină, toate legăturile de magie, de pe mine, şi protejează-mă!
Taie-le calea duşmanilor, uneltitorilor şi clevetitorilor mei, împiedică-i, opreşte-i şi trimite în drumul lor, legiuni de Îngeri, care să le taie calea şi puterea de a mă asupri! Închide-le drumurile către mine! Taie-le calea către mine! Sfinte Arhanghele Mihaile, învăluieşte-mă în Strălucire orbitoare, Frumuseţe cerească, Lumina îngerească, şi coboară asupra mea, Stâlpi de Lumină Dumnezeiască şi de Sfânt Duh, care să mă păzească, să mă curățească şi să mă protejeze mereu. Trimite Sfinte Arhanghele, Stâlpi de Lumină şi protecţie şi asupra casei mele şi familiei mele. Îţi mulţumesc, Sfinte!

Protecția lui Iisus:
Zid de nebiruit pune în jurul meu, Doamne!
Zid de nebiruit pune în jurul meu, Doamne!
Zid de nebiruit pune în jurul meu, Doamne!

Apoi:

În numele şi pentru slava şi mărirea şi puterea Tatălui, şi a Fiului şi a Sfântului Duh, Maică a lui Dumnezeu, născătoarea Mântuitorului meu, Iisus Christos, îndreaptă-i pe asupritorii mei, pe clevetitorii şi pe uneltitorii mei, spre milostenie şi iertare, şi învaţă-i pilda iertării şi a păcii lui Dumnezeu, şi opreşte-i de îndată pe aceştia din a-mi face rău mie, casei mele şi familiei mele! Îţi mulţumesc, Maică a lui Dumnezeu!
Zid de nebiruit și şi strajă nebiruită pune în jurul meu, Doamne!
Zid de nebiruit și şi strajă nebiruită pune în jurul meu, Doamne!
Zid de nebiruit și şi strajă nebiruită pune în jurul meu, Doamne!

În numele şi pentru slava şi mărirea şi puterea Tatălui, şi a Fiului şi a Sfântului Duh, Sfinți ai luminii vindecătoare şi sfărâmători ai lucrării diavoleşti, ridicători din neputinţă al oamenilor, binecuvântați-mă acum, cu Lumina vindecării şi a protecţiei. Ridicați de la mine acum, tot blestemul şi toată neputinţa! Vă mulţumesc!
Zid de nebiruit și şi strajă nebiruită pune în jurul meu, Doamne!
Zid de nebiruit și şi strajă nebiruită pune în jurul meu, Doamne!
Zid de nebiruit și şi strajă nebiruită pune în jurul meu, Doamne!

Sfinţi Arhangheli, Sfinţi Herivimi, Sfinţi Serafimi, Sfinţi Îngeri ai lui Dumnezeu, Sfinţi Ierarhi iubiţi de Dumnezeu, cutremuraţi-i pe duşmanii mei cu frica de Dumnezeu! Cutremuraţi-le tuturor duşmanilor, clevetitorilor şi uneltitorilor mei planurile malefice, şi trimiteţi la ei, legiuni de Îngeri şi Entităţi Benefice care să-i oprească, să-i dojenească şi să le închidă drumurile către mine.
Zid de nebiruit și şi strajă nebiruită pune în jurul meu, Doamne!
Zid de nebiruit și şi strajă nebiruită pune în jurul meu, Doamne!
Zid de nebiruit și şi strajă nebiruită pune în jurul meu, Doamne!Sursa: universală

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu