joi, 24 august 2017

Rugăciune către Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril


Rugăciunea Sfinților Arhangheli este o rugăciune de protecție la nevoie.
Se cheamă prin rugăciune cu credinţă pe Arhangelul Mihail, comandantul ostirilor cereşti şi pe Arhanghelul Gavril care este vocea lui Dumnezeu.
Sfintele puteri netrupeşti intervin impotriva necuratului/ energiilor negative, după cererea și nevoia celui care îi invocă prin rugăcune.

Rugăciunea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril
„Preaslăvit prinţ al oştirilor cereşti, Sfinte Arhanghele Mihaile, apără-mă pe mine, robul/roaba lui Dumnezeu (Numele) şi pe (Numele) copiii, soţul (soţia), părinţii, etc. de duhurile rele răspândite în văzduh, de răutatea oamenilor, de tot ce-i mânie, urgie, necaz, boală şi nenorocire pe acest pământ. Ne punem sub ocrotirea ta şi avem încredere în ajutorul tău! Apără-ne cu Preasfânta Cruce a lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care cu adevărat S-a răstignit şi a pătimit pentru iertarea şi salvarea oamenilor de la chinurile veşnice!
Du Celui Preaînalt rugăciunile noastre, ca să se coboare asupra noastră îndurările Sale, iar în ceasul morţii noastre condu sufletele noastre la cer! Amin!”
„Sfinţilor Arhangheli, care fără de trup slujiţi Ziditorului lumii cu credinţă şi tărie, rugaţi-vă pentru noi şi cereţi de la Domnul Dumnezeul nostru puterea să stăm în faţa vrăjmaşilor neclintiţi şi nebiruiţi, în numele adevăratei credinţe a Adevăratului nostru împărat ceresc. Cu sabie de foc distrugeţi pe cei răi care niciodată nu precupeţesc a ne vătăma trupul şi sufletul nostru, care ne urgisesc în numele Satanei, întunecatul stăpân al lumii celei de jos. Şi faceţi ca lumina Dumnezeiască să se reverse asupra noastră şi să ne lumineze calea şi sufletul şi acum şi-n vecii vecilor, de-a pururea. Amin!”


sâmbătă, 5 august 2017

Rugăciune de protecţie și tăiere de corzi eterice către Arhanghelul Mihail
Spuneți de 3 ori:
Arhanghele Mihail în Numele Dumnezeului Celui Viu, al lui Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu şi Al Învierii lui Iisus, te rog am nevoie de ajutorul Tău acum!
Ghidează-mă şi protejează-mă de toate nedreptăţile şi atacurile malefice de ori ce fel îndreptate împotriva mea şi asupra casei mele! Arhanghele Mihail, cu sabia adevărului taie tu acum corzile ataşamentului care mă împiedică să văd Adevărul şi să îmi manifest adevăratul potenţial!
Anulează tu, te rog, toate programele malefice şi manipulările de orice fel îndreptate asupra mea! Taie toate cordoanele eterice care mă leagă de persoane şi evenimente ce provoacă suferinţă fiinţei mele! Taie-le pe toate din trecut, prezent şi împiedică manifestarea lor în viitor, Acum.
Oferă-mi permanent protecţia Ta Divină! Îţi mulţumesc Arhanghele Mihail! În Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, AMIN! AMIN! AMIN!

Te rog Arhanghele Mihail să îmi oferi permanent Protecţia Divină cu toată Prezenţa Sa! Te rog Arhanghele Gabriel arată-mi Calea mea Spirituală! Rog pe toţi Arhanghelii.... (spuneţi-le numele) să îşi manifeste Prezenţa în compania mea permanent, să faciliteze Lumina şi Iubirea Tatălui Ceresc să se reverse asupra mea și să Își desăvârșească Lucrarea prin mine!
Aşa să fie şi aşa şi este, Aici şi Acum, Amin!

Rămâneți un timp în liniște, (așezați pe un scaun), cu coloana dreaptă, corpul relaxat, cu mâinile în rugăciune, centrați în inimă. 


vineri, 4 august 2017

Meditație Reiki folosind DKM


Această meditație, pe lângă multiple avantaje spirituale, poate elimina durerea de cap.
Folosind cât mai des DKM, puteți aduce mai multă lumină în corp.
După începutul obișnuit unei ședințe Reiki, stați pe scaun, ochii închiși, trasați deasupra capului DKM. Vizualizați-l cât mai luminos. Puneți palmele pe coapse. Vizualizați cum simbolul maestru intră în interiorul capului emițând lumină. Lumina crește emanând în exteriorul capului.
Continuați exercițiul până când simți că vă pulsează Ajna (între ochi) și în proiecția ei din spate.


Uniune Spirituală