joi, 14 septembrie 2017

Rugăciune făcută de preot la începerea temeliei casei

(Rugăciune din Molitfelnic)

Se face mai întâi sfinţirea cea mică a apei.
Domnului să ne rugăm.
Dumnezeule atotţiitorule, Care ai făcut cerul cu înţelepciune şi ai întemeiat pământul pe tăria lui, Ziditorule şi Făcătorule a toate, caută spre robul Tău (N), care cu puterea tăriei Tale voieşte să ridice casă pentru locuinţă şi prin zidire să o înalţe; întăreşte‑o pe ea pe piatra cea tare, ca, după glasul cel dumnezeiesc al Evangheliei Tale, nici vântul, nici apa, nici altceva să nu o poată strica. Ajută‑i să o înalţe până la capăt şi pe cei care vor să locuiască în ea îi păzeşte de toată bântuiala celui potrivnic. Că a Ta este stăpânirea şi a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu