luni, 31 august 2015

Algoritm de recuperare a propriilor daruri şi talente
În numele Talui, al Fiului şi al Sfântului  Duh, Tot ce este al meu de acum şi de altădată şi se găseşte la alte persoane să vină în palmele mele (se ţin palmele deschise şi se suflă spre ele Zonar, Halu, Hart, Rama). Se  dezleagă cu Lumina Sfintei Treimi şi se anihilează toate programele şi subprogramele malefice sau benefice care îmi încal liberul arbitru şi drepturile mele pe care sunt îndreptăţit le am prin naşterea mea pe acest pământ, în aceas ţară, în acest neam, în acest loc. (Se suflă peste palme şi, ridicând braţele, se trimite ce e acolo la Dumnezeu) Şi Te rog, Doamne, toate aceste daruri, talente, drepturi, tot ceea ce a fost al meu şi s-a aflat până acum la alte persoane le cureţi cu focul Iubirii Tale şi, dacă Tu crezi eu le merit înapoi, le trimiţi cu  pecetea Ta divină pe ele, în aşa fel încât nimeni nu mi le mai poată lua vreodată, iar ele se manifeste în viaţa mea aici şi acum pentru Tu mi le-ai dat şi sunt îndreptăţit le am prin naşterea mea pe acest pământ, în aceas ţară, în acest neam, în acest loc. (Se pun palmele în Gossho şi se spune Amin, Amin, Amin).


În numele Talui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, tot ce este al altor persoane din familie, al prietenilor sau cuntinţelor mele de acum şi de altădată şi se găseşte la mine vină acum în palmele mele (se în palmele  deschise şi se suflă spre ele Zonar, Halu, Hart, Rama). Tot ce se adună în palme trimit la Tine, Doamne, ca Tu faci ce vrei cu ele. Toate drepturile mele divine, toate darurile mele divine, toate talentele mele cu întreaga lor energie vita şi spirituală, toate câte se găsesc acum la alte persoane şi oriunde în altă parte decât la mine să vină aici, acum, limpezi, curate  şi strălucitoare ca  Lumina  Sf.  Duh,  ci sunt  îndreptăţit  le am prin naşterea mea pe acest pământ, în aceas ţară, în acest neam, în acest loc. Le vreau acum. (Baţi din picioare şi  vizualizezi cum darurile vin şi se aşează la nivel de chakra 2). Toate persoanele care, cu cunoaştere şi cu intenţie, au luat ceva de la mine  fără   ai acest  drept,   doneze,   cedeze  atât  cât  conside bunul Dumnezeu din ceea ce au ele pe acelaşi segment, în aşa fel încât se şteargă şi să se anuleze orice karmă între mine şi ele, pentru nu vreau mă întâlnesc cu ele vreodată,  iar  ceea  ce  am  eu  de  pla către  aceste   persoane  Dumnezeu   binecuvânteze şi considere dar din partea mea şi binecuvânteze şi darul meu, şi pe ele, ca se şteargă orice plată pe care o avem împreună.

ALGORITM de AJUTĂTOR pt. a TRECE PESTE ÎNCERCĂRI
Eu trec astăzi peste toate încercările, rămânând cufundat în Dumnezeu şi în bogăţia lui Dumnezeu. Christos- biruitorul este de faţă, contopit cu bogăţia lui Dumnezeu în tot ce fac în această zi. Acum ştiu că sunt copilul desăvârşit al lui Dumnezeu. În orice împrejurare, rămân cufundat în Dumnezeu şi în iubirea divină a lui Dumnezeu. Dumnezeu! Dumnezeu! Dumnezeu! Flacăra iubirii pătrunde în fiecare atom al fiinţei mele. Eu sunt acea flacără aurită a lui Dumnezeu. Revărs această flacără divină în întregul meu corp fizic. Christos- biruitorul sălăşuieşte în inima mea. Dumnezeu Tatăl şi Maică, Dumnezeu MAMA mă ţin în braţe! Pace! Pace! Pace! Pretutindeni stăpâneşte marea pace a lui Dumnezeu! EU SUNT, EU SUNT UNA CU MINTEA UNIVERSALĂ, EU SUNT UNA CU SURSA VIEŢII, EU SUNT UNA CU TOATE FORMELE DE VIAŢĂ ŞI ELE SUNT UNA CU MINE, EU SUNT IUBIRE, EU SUNT LUMINA, EU SUNT PACE. EU SUNT, AMIN!